Naslednji pogoji in določila veljajo za vse pogodbe, ki jih z nami sklenete prek spletne strani catz-delux.com

SKLENITEV POGODBE

 • Predmet pogodbe je prodaja blaga. Naše ponudbe na internetu niso zavezujoče.
 • Neobvezno ponudbo lahko oddate prek gumba “povpraševanje za nakup”. V ta namen v obrazec vnesite svoje osebne podatke. Z oddajo zahteve preko gumba “Pošlji” od nas dobite nezavezujočo ponudbo. O prejemu vašega naročila boste prejeli samodejno elektronsko pošto, ki še ne pomeni sklenitve pogodbe.
 • Sprejem ponudbe (in s tem sklenitev pogodbe) mora biti v roku 5 dni od prejema ponudbe s pisno potrditvijo (npr. E-mail), v kateri se potrdi izvršitev naročila in plačilo blaga.
 • Vaše zahteve za pripravo ponudbe za posamezno drevo mačk niso zavezujoče. Nezavezujočo ponudbo vam bomo poslali v pisni obliki (npr. Po e-pošti), ki jo lahko sprejmete v roku 5 dni.
 • Obdelava naročila in posredovanje vseh informacij, ki se zahtevajo v zvezi s sklenitvijo pogodbe, je delno avtomatizirano po elektronski pošti. Zato morate zagotoviti, da je elektronski naslov, ki ste nam ga posredovali, pravilen, da je prejemanje elektronske pošte tehnično zagotovljeno in zlasti, da to ne preprečuje noben filter SPAM.

PRAVICA DO ZADRŽANJA, OHRANITEV LASTNINSKE PRAVICE

 • Pravico do zadržanja lahko uveljavljate le, če gre za zahtevke iz istega pogodbenega razmerja.
 • Blago ostane naša last do popolnega plačila kupnine.

GARANCIJA

 • Pravica do jamstva obstaja.
 • Če ste podjetnik, v nasprotju s prvim odstavkom:
  1. Skrbimo za kakovost blaga – vse ključne informacije so navedene v opisu izdelka
  2. Obvezno morate pregledati blago takoj in z ustrezno skrbnostjo in v primeru da na blagu opazite kakovostna in količinska odstopanja, nas morate o očitnih napakah obvestiti v roku 7 dni od prejema blaga. To velja tudi za kasneje odkrite skrite napake.
  3. V primeru napak bomo zagotovili garancijo po lastni izbiri s popravilom ali zamenjavo ali delnim vračilom denarja. Če odpravljanje napake ne uspe, lahko zahtevate zmanjšanje vrednosti ali odstop od pogodbe. Za odpravo napak se šteje, da so bile neuspešne po drugem neuspešnem poskusu, razen če narava predmeta ali napaka ali druge okoliščine nakazujejo drugače. V primeru popravka ni treba plačati povečanih stroškov, ki nastanejo zaradi pošiljanja blaga na kraj.
  4. Garancijsko obdobje je eno leto od dobave blaga. Skrajšanje garancijskega roka ne velja za škodo, ki je povzročila škodo zaradi življenja, telesa ali zdravja ali skrajno malomarno ali namerno povzročeno škodo ali zlobo.
  5. Garancija proti poškodbam je 5 let, razen če je bila posledica nepravilne uporabe ali nasilja.
  6. V primeru neustrezne uporabe blaga, namernega poškodovanja, garancija ne velja.

STVARNA NAPAKA

 • Opredelitev stvarne napake. Napaka je stvarna:
 1. če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo;
 2. če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 3. če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 4. če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
 • Preverjanje primernosti izdelka
  Primernost izdelka za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.
 • Uveljavitev stvarne napake
  Kupec mora ponudnika o morebitni stvarni napaki, na lastne stroške, obvestiti v zakonsko določenem roku. Obvestilo mora vsebovati natančen opis napake. Kupec mora ponudniku omogočiti pregled izdelka.
 • Pravico do uveljavitve stvarne napake natančneje opredeljuje Zakon o varstvu potrošnikov.

CENE IN NAČINI PLAČILA

 • Vse cene so končne cene brez stroškov pošiljanja. Zaradi zahtevka ureditve § 19 UStG podjetnik ni upravičen do identifikacije za DDV. Zato zbiranje DDV in identifikacija ne bosta izvedena.
 • Načini plačila je predplačilo na TRR, naveden na ponudbi. Drugi načini plačila niso na voljo in bodo zavrnjeni.
 • Če ni drugače določeno v posameznih načinih plačila, so pravice do plačila po pogodbi zapadle v plačilo takoj.
 • Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Vse cene vključujejo DDV. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Cene veljajo le za nakupe Catz-delux spletni trgovini. Pridružujemo si pravico do spremembe tehničnih opisov in konfiguracij brez predhodnega obvestila. Slike so lahko samo simbolične in ne odražajo vedno dejanskega stanja v celoti.

POGOJI DOSTAVE / VRNITVE / preklic pogodbe

 • Blago bo odpremljeno takoj po potrjenem prejemu plačila. V Sloveniji je običajen čas dostave do 7 dni, v EU do 30 dni. Stranka bo takoj obveščena o zamudah. Ponudnik ni odgovoren za oviranje dostave, zlasti višje sile ali neizročitev s strani lastnih dobaviteljev, čeprav je bila pravočasno izvedena ustrezna transakcija – stranka ima pravico odstopiti od pogodbe. Stranka bo takoj obveščena in plačilo bo povrnjeno.
 • Če kupec želi prevoz blaga, se to stori s pogodbenim posredovanjem podjetnika. Za prevoz stroškov dostave do kupca znaša največ 249, – EUR na dostavo. Za prevzem s strani kupca, v našem skladišču v Dupljah, ni stroškov dostave.
 • Če se podjetnik strinja z vrnitvijo blaga ali proizvodov, jih je treba vrniti v prvotnem stanju s priloženim dokazilom o nakupu. V teh primerih stroške vračanja krije stranka.
 • Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe sklenjene na daljavo, to je od spletnega nakupa.
  1. Odstopni rok poteče 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik. Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Catz-delux, s.p., e-naslov: info@catz-delux.com o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). Ne glede na obliko odpovedi mora potrošnik podjetju predložiti kopijo računa. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe. Izdelke je potrebno vrniti v prvotnem stanju s priloženim dokazilom o nakupu. V teh primerih stroške vračanja krije stranka.
  2. Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno stroške dostave (razen dodatnih stroškov, ki izhajajo iz vaše izbire drugačnega načina dostave od najugodnejše standardne dostave, ki jo ponujamo), razen stroškov vračanja. Tako povračilo podjetje izvede na transakcijski račun stranke, Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga. Potrošnik blago vrne ali izroči podjetju, ki je potrošniku blago dostavilo, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o dostopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka.
  3. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži.
 • Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Catz-delux, s.p., e-naslov: info@catz-delux.com o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). Ne glede na obliko odpovedi mora potrošnik podjetju predložiti kopijo računa.
 • Pravica do odstopa od pogodbe ne obstaja v primeru:
  1. za dobavo blaga, ki ni montažno izdelano in za izdelavo katerega je posamezna izbira ali dobava jasno prilagojena osebnim potrebam oz. zahtevam potrošnika;

IZBIRA PRAVA, KRAJ IZVEDBE, KRAJ PRISTOJNOSTI

 • Uporablja se slovensko pravo. Za potrošnike se ta izbira prava uporablja samo, če ne odpravlja varstva, ki ga zagotavljajo obvezne določbe prava države običajnega prebivališča potrošnika (ugodno načelo).
 • Kraj izpolnitve za vse storitve, ki izhajajo iz obstoječih poslovnih odnosov z nami in sodišča, je naš registrirani sedež, kolikor niste potrošnik, ampak trgovec, pravna oseba javnega prava ali poseben sklad po javnem pravu. Enako velja, če v Sloveniji ali EU nimate splošnega sodišča, ki je pristojno za sodišče, ali kraj stalnega ali običajnega prebivališča v času vložitve pritožbe ni znan. Pravica, da se sodišče pokliče v drugem zakonitem kraju, ostane nespremenjena.
 • Določbe Konvencije Združenih narodov o prodaji se izrecno ne uporabljajo.

INFORMACIJE ZA STRANKE

IDENTITETA PRODAJALCA

Catz-delux, Miha Žitnik s.p.

Zgornje Duplje 41

4203 Duplje

Slovenija

Telefon: 00386 40602008

E-pošta: info@catz-delux.com

INFORMACIJE O SKLENITVI POGODBE

Tehnični koraki za sklenitev pogodbe, sklenitev pogodbe in možnosti popravka so izvedeni v skladu z 2. členom naših splošnih pogojev (I. del).

POGODBENI JEZIK, SHRANJEVANJE BESEDILA POGODBE

 • Pogodbeni jezik je slovenski jezik.
 • Po prejemu naročila pri nas bodo podatki o naročilu, podatki, ki jih zahteva zakon za pogodbe na daljavo, in Splošni pogoji poslovanja poslani po elektronski pošti.
 • Za zahteve po ponudbah boste prejeli vse podatke o naročilu po elektronski pošti kot del zavezujoče ponudbe, ki jo lahko natisnete ali elektronsko zaščitite.

BISTVENE ZNAČILNOSTI IZDELKA ALI STORITVE

Naročeno blago se lahko razlikuje glede na izdelek, viden na sliki na internetni strain – zlasti zaradi barvnih sprememb. Poleg tega je ponujeno blago večinoma sestavljeno iz naravnega lesa, zato ni mogoče izključiti spremembe izdelka v smislu barve, oblike in razpok. Les ima lahko majhno količino brusnih oznak, ki se jim med obdelavo ne moremo izogniti. V posameznih primerih lahko pride do popuščanja točk praskanja zaradi sušenja praznega drevesa v stanovanju.

PRAVICA DO PRAVNE ODGOVORNOSTI

 • Odgovornost za napake za naše blago ureja uredba “Garancija” v naših Splošnih pogojih (Del I).
 • Prosimo vas, da blago takoj po dostavi preverite glede očitnih napak in škode pri prevozu in da nas čim prej obvestite in špediterja. Če tega ne upoštevate, to ne vpliva na vaše zakonske garancijske zahtevke.

PRAVNA PODLAGA

Splošni pogoji spletne trgovine so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom RS, Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVOP-1), s priporočili TZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.
Spletno trgovino catz-delu.com upravlja podjetje Catz Delux s.p., Zgornje Duplje 41, 4203 Duplje, Slovenija.

Catz Delux s.p., je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v xxx pod številko xxx. Matična št.: xxxx, Davčna št.: xxxx.

ARHIVIRANJE POGODBE

 • Sklenjena pogodba med naročnikom in prodajalcem se arhivira na naslovu Catz-delux, s.p., Zgornje Duplje 41, 4203 Duplje, Slovenija. Kupec lahko pridobi kopijo z zahtevo po elektronski pošti na: info@catz-delux.com.

SPLETNI PIŠKOTKI

Na spletni strani za izboljšanje uporabniške izkušnje uporabljamo dve skupini piškotkov. Prvi so nujno potrebni za delovanje spletne strani, brez katerih ni možno zagotoviti storitev (sem spadajo na primer identifikacija posamezne brskalne seje). Druga skupina piškotov je namenjena izboljšanemu delovanju spletne strani. Med te piškotke spada osnovna spletna analitika, ki pa ne hrani osebnih podatkov; podatki se zbirajo v anonimni obliki. Uporabniki se lahko samostojno odločite, ali želite omogočiti uporabo piškotkov. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v svojem spletnem brskalniku.