REKLAMACIJA IN GARANCIJA

(1) Kupec lahko reklamira blago, če le to nima lastnosti, ki jih je prodajalec izrecno obljubil, če je prodajalec poslal napačne izdelke, v napačni količini, barvi ali pa izdelek kako drugače odstopa od kupčevega naročila. Kupec lahko blago reklamira v roku 14 dni od dneva nakupa in zahteva takojšnjo zamenjavo za enak, brezhiben artikel, zahteva popravilo artikla ali vračilo kupnine. V primeru reklamacij nas lahko kontaktirate preko telefona ali elektronske pošte. Pri uveljavljanju garancije poslujemo v skladu z ZVPot.

(2) Če ponudnik napake ne more odpraviti, lahko kupec zahteva zmanjšanje vrednosti izdelka ali odstop od pogodbe. Za neuspešno odpravo napak se šteje, da so bile neuspešne po drugem neuspešnem poskusu, razen če narava predmeta ali napaka ali druge okoliščine nakazujejo drugače. V primeru popravka kupcu ni potrebno plačati povečanih stroškov, ki nastanejo zaradi pošiljanja blaga na kraj.

(3) Garancijsko obdobje je eno leto od dobave blaga. V primeru neustrezne uporabe blaga ali namernega poškodovanja izdelka, garancija ne velja.

STVARNA NAPAKA

(1) V skladu z 459. členom Obligacijskega zakonika (OZ) gre za stvarno napaka napako:

  1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno običajno rabo ali za promet;
  2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana ali bi mu bila morala biti znana;
    1. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
    2. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

(2) Primernost izdelka za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

(3) Uveljavitev stvarne napake
Kupec mora ponudnika o morebitni stvarni napaki, na lastne stroške, obvestiti v zakonsko določenem roku. Obvestilo mora vsebovati natančen opis napake. Kupec mora ponudniku omogočiti pregled izdelka.

(4) Pravico do uveljavitve stvarne napake natančneje opredeljuje ZVPot.

PRAVICA ODSTOPA OD POGOBE

(1) Če se prodajalec strinja z vrnitvijo izdelkov, jih je treba vrniti v prvotnem stanju s priloženim dokazilom o nakupu. V teh primerih stroške vračanja krije kupec.

(2) Kupec lahko že kupljeno blago, pod pogojem, da je blago nerabljeno, neodprto, nepoškodovano in v originalni embalaži, v roku 14 dni od prejema blaga, pošlje nazaj prodajalcu. Prodajalec ga bo zamenjal za drugo blago. Morebitno razliko v vrednosti blaga je potrebno doplačati. Strošek vračila in strošek ponovnega pošiljanja za drugo blago nosi kupec.

(3) Kupcu pripada pravica, da v 14 dneh, po prevzemu blaga, pisno sporoči prodajalcu, da z izdelki ni zadovoljen ali da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev, izdelke pa mora nato vrniti v roku 30 dni od obvestila o odstopu od pogodbe. Vrnitev blaga v roku za odstop se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Kupec je dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti prodajalca in sicer po elektronski pošti info@catz-delux.com, blago pa vrniti v tridesetih dneh od dneva nakupa oz. obvestila o odstopu od pogodbe. Blago mora biti nerabljeno, neodprto, nepoškodovano in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa, ki ga kupec dobi priloženega z dostavljenim blagom. Prodajalec ne sprejema odkupninskih pošiljk. Kupcu bo kupnina vrnjena v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v tridesetih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe, brez da kupec to zahteva.  Tako povračilo prodajalec izvede na transakcijski račun stranke. Prodajalec lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga.

(4) Pravica do odstopa od pogodbe ne obstaja v primeru, da gre za dobavo blaga, ki ni montažno izdelano in za izdelavo katerega je posamezna izbira ali dobava jasno prilagojena osebnim potrebam oz. zahtevam potrošnika.

Pokličite nas za več informacij na +386 40 602 008